AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Mrežom domova do boljeg društvenog života

Mrežom domova do boljeg društvenog života

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima je program koji koristi sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a provode ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Program obuhvaća urbanu regeneraciju 5 pilot područja-malih gradova putem Intervencijskih planova. Jedan od pilot područja je i Grad Benkovac sa svojim projektima koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima.

Projekt „Mreža domova“ dio je Intervencijskoga plana Grada Benkovca i osi razvoja Benkovca kao centra društvenog života Ravnih kotara i Bukovice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000.000,00 kuna.

Ugovorena vrijednost od 494.550,00 kuna, u sklopu poziva „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima“ namijenjena je za izradu projektne dokumentacije sa 85% sufinanciranja Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom „ Mreža domova“ obuhvaćena su četiri naselja: Lisičić, Nadin, Smilčić i Vukšić.U izgradnju zgrada društvenih domova krenut će se u Lisičiću, Nadinu i Vukšiću, dok će postojeća zgrada društvenog doma u Smilčiću ići u rekonstrukciju.

Izgradnja i opremanje društvenih domova, te uvođenje novih sadržaja u naseljima Lisičić, Nadin, Smilčić i Vukšić sastoje se u koheziji i integraciji zajednice te jačanju osjećaja identiteta i pripadanja konkretnom prostoru. Pored podizanja opće kvalitete života provođenjem edukativnih aktivnosti i upravljanja po principu rotacije lokalno će stanovništvo steći znanja i vještine u području upravljanja i korištenja sredstava iz EU fondova čime će se ekonomski osnažiti šire područje. Također, socijalne interakcije dovest će do uspostavljanja povjerenja među dionicima koja ima potencijal potaknuti na zadružne oblike organiziranja u privredi, a naročito poljoprivredi, čija je proizvodna usitnjenost velika prepreka gospodarskom razvoju područja.

Društveni domovi će osim svojih osnovnih funkcija, tj. potreba mjesnih odbora i osnovnih društvenih potreba stanovništva naselja imati i funkcije u službi razvoja gospodarstva, turizma kulture i poljoprivrede.

Osim turističkih sadržaja budući obnovljeni domovi bit će korišteni i u edukativno-kulturne svrhe kao mjesta okupljanja i poticanja sveukupnih aktivnosti gospodarskog i društvenog života.

U sklopu projektnih aktivnosti u tijeku je izrada projektne dokumentacije: Izrada geodetskih podloga, izrada glavnih projekata, izrada studije izvedivosti te izrada elaborata zaštite okoliša.

Nakon izrade projektne dokumentacije, projekt će se prijaviti na natječaj za izgradnju.

 Opći ciljevi  projekta:

  • 1. PROSTORNI CILJ  -  Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje  i održivo korištenje prostornih resursa 
  • 2. DRUŠTVENI CILJOjačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih kotara i Bukovice te povećati životni standard građana

Specifični ciljevi projekta su:

  • Osposobiti sekundarne društvene centre na području Grada Benkovca radi osiguranja geografski ravnomjerno raspoređenih uvjeta razvoja na cjelokupnom području Grada.
  • Izgraditi društveni kapital lokalnog stanovništva osiguranjem društvene infrastrukture za provođenje aktivnosti društvenog, kulturnog, obrazovnog i rekreativnog karaktera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

logo i

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA