AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

PRILIKA ZA PODUZETNIČKA ULAGANJA

PRILIKA ZA PODUZETNIČKA ULAGANJA

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima je program koji koristi sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova a provode ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Program obuhvaća urbanu regeneraciju 5 pilot područja-malih gradova putem Intervencijskih planova. Jedan od pilot područja je i Grad Benkovac sa svojim projektima koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima.

Jedan od projekata koji su dio Intervencijskog plana Grada Benkovaca je i „Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Benkovačko selo“ ukupne vrijednosti 15.300.000,00 kuna.

Ugovoreni iznos od 300.000,00 kuna u sklopu projekta „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima“ namijenjen je  za izradu projektne dokumentacije  s  85 %  sufinanciranja Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predviđeni prostor za poslovnu zonu prostire se na površini od 37 ha. Unutar obuhvatata planirano je 30 građevinskih parcela namijenjenih za: izgradnju građevina proizvodne namjene, izgradnju manjih proizvodnih pogona sa naglaskom na tradicionalnu proizvodnju (proizvodnja kamena, poljoprivrednih proizvoda).

Od infrastrukture predviđena je gradnja: unutarnje cestovne mreže i priključka na državnu cestu,telekomunikacijske mreže, vodovodne mreže, sustava odvodnje i sustava plinoopskrbe te spajanje  odvodnje otpadnih voda na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Realizacijom ovoga projekta, sadašnji i potencijalni korisnici imat će potpuno opremljenu infrastrukturu za početak poslovanja i stvaranje profita kao za sebe tako i za zajednicu, te će se otvoriti mogućnost za novo zapošljavanje smanjujući stopu nezaposlenosti.

U sklopu projektnih aktivnosti u tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije: Geodetska podloga za komunalnu infrastrukturu, opis i grafički prikaz za ishođenje posebnih uvjeta za komunalnu infrastrukturu, Glavni projekt za komunalnu infrastrukturu, Izvedbeni projekt za komunalnu infrastrukturu, Studija izvedivosti.

Nakon izrade projektne dokumentacije, projekt će se prijaviti na natječaj za izgradnju.

Opći ciljevi  projekta:

  • 1. PROSTORNI CILJ  -  Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje  i održivo korištenje prostornih resursa 
  • 3. GOSPODARSKI CILJ-  Povećati kapacitete  na području Grada Benkovca za razvoja malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam

    Specifični cilj projekta:

- Izgradnja infrastrukture u PZ Bekovačko selo: unutarnje cestovne mreže i priključka na državnu cestu, telekomunikacijske mreže, elektroenergetske mreže, javne rasvjete, vodovodne mreže, sustava odvodnje i sustava plinoopskrbe te spajanje na postojeći kolektor.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA