AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

5. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

Javna nabava

  •  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave za projekt - „ Privođenje namjeni dječjeg vrtića u zgradi POS-a

- DoN - privođenje namjeni Dječjeg vrtića u sklopu zgrade POS-a u Benkovcu

- Troškovnik

- Projektno-tehnička dokumentacija - privođenje namjeni DV u zgradi POS-a

 


  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave - Izvođenje radova na projektu “Energetska obnova zgrade vatrogasnog doma u Benkovcu na adresi Domobranska 2, Benkovac”

- Nacrt dokumentacije o nabavi

- Troškovnici

- Glavni projekt

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 


  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave Dom kulture Benkovac, rekonstrukcija i dogradnja

- Dokumentacija o nabavi

- Prilog 4 - izjava o nekažnjavanju

- Troškovnici

- Sheme i tehnički uvjeti

- Arhitektonski projekt

- Projektna dokumentacija - Dom kulture

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 

  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre-I.faza.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre-I.faza.

DINAMIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I UREĐENJU STARE GRADSKE JEZGRE- I FAZA

DON - Stara gradska jezgra(Grupe)-prethodno savjetovanje

Troškovnik-GRUPA_1

Troškovnik-GRUPA_2

Troškovnik-GRUPA_3

Troškovnik_-GRUPA_4

 

  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre Grada Benkovca-I.faza

- Dokumentacija o nabavi - Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre Grada Benkovca - I. faza

- Troškovnik - Grupa 1

- Troškovnik - Grupa 2

- Troškovnik - Grupa 3

- Troškovnik - Grupa 4

- Dinamički plan izvođenja radova - Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre

- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ADAPTACIJE I ENERGETSKE OBNOVE-grupa 1

- MAPA 1 - projekt arhitekture-grupa 2

- Mapa 1_Arhitektonsko_Gradevinski gl.p.-Benkovac Trznica_trg_HT-grupa 3

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - stara gradska jezgra

 

 

  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Dječji vrtić Bubamara Benkovac, energetska obnova-II. faza

- Dokumentacija o nabavi

- Prilog 4 - projektna dokumentacija

- Prilog 5 - troškovnik

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Dječji vrtić Bubamara Benkovac, energetska obnova-ravni krov i krovna kupola

- Dokumentacija o nabavi

- Prilog 4 - projektna dokumentacija

- Prilog 5 - troškovnik

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim GS za Dječji vrtić Bubamara Benkovac, energetska obnova-ravni krov i krovna kupola

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Grada Benkovca prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Grada Benkovca kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE:

U skladu sa točkom V. podtočkom 5. Kodeksa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propis i akata (“Narodne novine” broj 140/09),  imenuje se koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:


Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Benkovac kao javni naručitelj,  objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- OPG Iva Bulić, Korlat 102.

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA