AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

ANKETA – Umjetnost i kultura 54+

Grad Benkovac u suradnji sa Gradskom knjižnicom Benkovac i Zavičajnim muzejom Benkovac provodi istraživanje mišljenja i stavova građana starijih od 54 godine, kako bismo na temelju toga kreirali potrebne prioritetne aktivnosti u kulturi i umjetnosti. Anketu provodimo u svrhu prijave projektnog prijedloga "Umjetnost i kultura 54+", stoga Vas molimo da nam pomognete u istraživanju.

Anketiranje je anonimno.

ANKETA – Umjetnost i kultura 54+

Eu i nacionalni natječaji

Poštovani,
stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Benkovca KLASA: 023-01/16-01/6 URBROJ: 2198/27-02-16-7 od 21. prosinca 2016. godine sa radom je započeo Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj. Jedna od zadaća Upravnog odjela je obavještavanje o aktualnim natječajima te pružanje pomoći pri pojašnjenju uvjeta natječaja za privatni i civilni sektor.

Korisne poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.apprrr.hr
http://www.safu.hr
http://europazagradane.hr
http://www.mobilnost.hr

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=9825

http://mediadesk.hr/hr
https://poduzetnistvo.gov.hr
http://www.lag-laura.hr
http://www.zadra.hr
http://www.agrra.hr

Molimo sve zainteresirane da nam se obrate mailom na infonatjecaji@benkovac.hr ili zovu na broj telefona: 023/684-889.

UVODNI TEKST


NATJEČAJI

 

- Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini

 

- Promidžba na tržištima trećih zemalja

 

- Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja

 

- Natječaj za donacije 2019.

 

- Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 

- Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoiprivrednika/poljoprivrednicu

 

- Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019.

 

- Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

 

- Javni natječaj za udruge iz Domovinskog rata i udruge sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata

 

- Javni poziv za program ‘Konkurentnost turističkog gospodarstva’

 

- Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2019. godinu

 

- Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

 

- Natječaj  tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

 

- 2. LAG natječaj za provedbu Mjere 8 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga"

 

- Prvi natječaj za operaciju 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

 

- Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

 

- Natječaj za tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

 

- Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Detaljnije na poveznici: https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima

 

- Natječaji u vrijednosti 460 milijuna kuna za podmjeru 4.1

 

- Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potporarazvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

- Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

 

- Natječaj za sufinanciranje projekata ruralnog turizma Mjera 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti”Natječaj za sufinanciranje projekata ruralnog turizma Mjera 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti”

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

 

- Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/

 

- Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

 

- Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu podmjere podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/2553.aspx

 

- Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«– provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje

Detaljnije na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/


- Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/2553.aspx

 

 

- Poziv na dostavu dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a"

Detaljnije na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae

 


- JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini


Javni poziv te više informacija nalaze se na sljedećoj poveznici:https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima


- Prva izmjena poziva - Razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu

Izmjene poziva objavljene su u sustavu eFondovi i na www.strukturnifondovi.hr

Izmjene poziva možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=34c8503b-e5db-4ad7-aab6-f566140b7036&pozivVersionId=1b2e5916-bc76-41cc-bd94-edbe9d50efe2


- Otvoren natječaj za Razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu

Detaljnije na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=34c8503b-e5db-4ad7-aab6-f566140b7036&pozivVersionId=1b2e5916-bc76-41cc-bd94-edbe9d50efe2

Direktna prijava na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/1z8UIQyQeThMUsLz4I_XJ0fieSM0c870NlGbVPyAsEys/edit

 


- Trajno otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa " Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije"; Specifičnog cilja 4b1 "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama"

Detaljnije na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

 

- Natječaj za provedbu Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

- Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike.

Detaljnije na poveznici: www.apprrr.hr/podmjera-42-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i/ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-1963.aspx

- Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje.

- Trajno otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“

Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

- Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

- Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

- Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

- Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

- Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

- Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu

Detaljnije na poveznici: https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-menu/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji
 

- Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
 
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1371

- Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
 
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1372

- Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – Natječaj za dodjelu stipendija i naknada
  Detaljnije na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

- Ministarstvo hrvatskih branitelja – aktualni javni pozivi
  Detaljnije na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

- Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

  Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1328

- Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
 
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312

- Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga"
  Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

- Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
  Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1318

- Europa za građane
 
Detaljnije na poveznici: http://europazagradane.hr

- Umjetnost i kultura za mlade
 
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282

- Erasmus +
  Detaljnije na poveznici: http://www.mobilnost.hr 

- Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
  Detaljnije na poveznici:  http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

- Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“
  Detaljnije na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1320
...

 

 

Pilot projekt - reportaža

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA