AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/18-01/6
URBROJ: 2198/27-01-18-1
Benkovac, 21. studenoga 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

09. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 27. studenoga 2018. godine (utorak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.     

     Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Drugih (II) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2018. Godinu (Rebalans proračuna) s Planom razvojnih programa
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca // Obrazloženje
5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone „Kukalj”
6. Prijedlog Odluke o izgradnji Poslovne zone Benkovačko Selo
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac // Obrazloženje
8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake čest.zem. 1191/6 k.o. Buković
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Benkovca

 

PREDSJEDNIK
Boris Erceg

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH

„Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine određena je mjera 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

Slijedom navedene obveze izrađen je Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske kojim se definira dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama.

Ovim putem Vas izvještavamo da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 29. listopada 2018. do 27. studenoga 2018. godine, a sve primjedbe, prijedloge i mišljenja možete dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: odlagalista@mzoe.hr.

Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Savjetovanje s javnošću, Otvorena savjetovanja (https://www.mzoe.hr/hr/savjetovanje-s-javnoscu.html).“

Izrada razvojne strategije Grada Benkovca

26. Studeni 2018

Održan treći radni sastanak tima za izradu razvojne strategije Grada Benkovca

Na trećem sastanku Radne skupine okupljene za potrebe izrade Strategije razvoja Grada…
29. Listopad 2018

Održani radni sastanci tima za izradu razvojne strategije Grada Benkovca

Na prvom sastanku Radne skupine okupljene za potrebe izrade Strategije razvoja Grada…
22. Listopad 2018

Izrada razvojne strategije Grada Benkovca - Poziv

Grad Benkovac krenuo je u izradu Razvojne strategije Grada Benkovca 2019.- 2023. kao…

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA