AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

 1. 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca održat će se 28. prosinca 2018. godine (petak) u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu, prijedlog projekcije 2020. - 2021. godina te prijedlog Plana razvojnih programa 2019. – 2021. godina
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu
 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2019. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2019. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2019. godinu
 10. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2019. godinu
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2019. godinu
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Benković“ d.o.o. Benkovac na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Benkovca
 14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Benkovca
 15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti u 2019. godini za područje Grada Benkovca
 17. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Baćini bajami
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. za usluge
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 22. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva autobusa trgovačkom društvu Benković d.o.o. Benkovac
 23. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice i zamjenice v.d. ravnateljice Centra za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac
 24. Prijedlog odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Izgradnja građevine 2 skupine – dvorane za ispraćaje na mjesnom groblju Rodaljice“

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA