AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Ponovna javna rasprava - V izmjene i dopune PPU Grada Benkovca

Zadarska županija, Grad Benkovac, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju

 ( Narodne novine 153/13 i  65/17) i Zaključka  Gradonačelnika  Grada Benkovca  KLASA: 350-01/17-01/7   URBROJ:2198/27-02-19-122  od 17.travnja 2019. 

 

                                                          O b j a v l j u j e

                                                       P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu V izmjena i dopuna prostornog  plana uređenja Grada Benkovca 

 

                                                                    I

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Benkovca održat će se u vremenu od 29. travnja do 06. svibnja 2019. godine organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 

                                                                   II

Javni uvid organizirat će se tijekom ponovne javne rasprave u zgradi gradske uprave u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 12 svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Prijedlog V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Benkovca stavlja se na javni uvid i na mrežnu stranicu Grada Benkovca www.benkovac.hr

 

                                                                  III

Javno izlaganje o Prijedlogu V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Benkovca održat će se dana 30. travnja  2019. godine s početkom u 13.30 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 46.

 

                                                                  IV

Prijedlozi i primjedbe mogu se davati samo na dijelove plana koji su u odnosu na prvu javnu raspravu izmijenjeni te se kao takvi mogu dostaviti Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca, Šetalište kneza Branimira 12., zaključno sa 06. svibnja 2019. godine. Zainteresirani sudionici u javnoj raspravi mogu sudjelovati na sljedeći način: postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućivanjem pisanih prijedloga.

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i razvoj

KLASA: 350-01/17-01/7

URBROJ: 2178/27-06-19-123

Benkovac, 17. travanj  2019.

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA