AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

5. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

 

KLASA: 021-01/18-01/2
URBROJ: 2198/27-01-18-1
Benkovac, 27. ožujka 2018.

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

05. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 05. travnja 2018. godine (četvrtak) u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d

 

 

1. Presuda Općinskog suda Zadar u pravnoj stvari Vodovod d.o.o. Zadar protiv Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg

 

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA