AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Upravni odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

Upravni odjel za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja upravne i stručne poslove:
-    pravne, kadrovske i opće poslove iz područja radnih odnosa za službenike, namještenike i dužnosnike Grada
-    zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih tijela, te gradonačelnika i upravnih tijela
-    izrade nacrte akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala za potrebe Gradskog vijeća, pružanja stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije
-    konačne korekture i nomotehničke obrade akata
-    praćenja i nadziranja primjene zakonskih propisa, te davanje prijedloga za primjenu istih
-    u svezi organiziranja rada mjesnih odbora i njihovih tijela
-    gospodarenja imovinom Grada, evidencije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, stručni i administrativni poslovi glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i ostalih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorom, drugim objektima, te neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada
-    druge poslove iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA